Selecteer een pagina

Voorwaarden toegang en gebruik videocontent

Voorwaarden voor Toegang en Gebruik van Videocontent

Welkom op de besloten Instagram-pagina voor voormalige studenten van de cursus Orofaciaal Needling bij Core Release. Door toegang te krijgen tot deze pagina, stemt u in met de volgende voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de gedeelde video’s. Deze voorwaarden zijn opgesteld om de waarde en integriteit van de aangeboden content te beschermen en te waarborgen dat deze exclusief beschikbaar blijft voor de beoogde doelgroep.

1. Doel van de Content

De video’s die hier worden gedeeld zijn uitsluitend bedoeld als educatief materiaal voor voormalige studenten van de cursus Orofaciaal Needling bij Core Release. Deze video’s zijn ontworpen om uw kennis en vaardigheden in dry needling technieken te versterken en te verdiepen.

2. Gebruiksbeperkingen

a. Niet-vermenigvuldiging: Het is strikt verboden de video’s of enig deel daarvan te kopiëren, te downloaden, op te slaan, te reproduceren, of op welke wijze dan ook te vermenigvuldigen.

b. Niet-delen: Het delen van de videocontent met niet-geautoriseerde personen, inclusief maar niet beperkt tot collega’s, vrienden of familie, via directe links, social media platforms, e-mail, of enige andere distributiemethode, is nadrukkelijk verboden.

3. Intellectuele Eigendomsrechten

Alle videocontent, inclusief de beelden, technieken, methodologieën, en begeleidende documentatie zijn eigendom van Core Release en/of zijn licentiegevers. Deze materialen worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten en zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik door de geautoriseerde ontvangers.

4. Aansprakelijkheid en Verantwoordelijkheid

Het gebruik van de technieken en methoden getoond in de video’s is voor eigen risico. Core Release en de makers van de video’s aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade of letsel voortkomend uit de toepassing van de getoonde technieken.

5. Vragen en Communicatie

Voor vragen over de videocontent of deze voorwaarden, verzoeken wij u direct contact op te nemen via de beschikbare communicatiemiddelen op deze pagina. Wij staan klaar om uw vragen te beantwoorden en ondersteuning te bieden waar nodig.

Door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de video’s op deze besloten Instagram-pagina, bevestigt u dat u de bovenstaande voorwaarden hebt gelezen, begrepen, en ermee instemt. Deze voorwaarden zijn bedoeld om een veilige en exclusieve leeromgeving te waarborgen voor onze gewaardeerde voormalige studenten.

Loading...